Istorijat i reference

Istorijat i reference

Firma ,,Dinov",Bela Crkva ,kao porodična firma oca Borisa i sinova Dragana i Zorana, otvorena je i počela sa radom 1986.godine. Tokom godina se profilisala
u kvalitetnog i ozbiljnog izvođača radova,koja poštuje preuzete obaveze i investitora.Posedujemo licencu za izvođenje građevinskih radova, kao i puno opreme za izvođenje raznih vrsta radova i nivoa izgradnje.Angažovani smo na izgradnji i adaptacijama mnogobrojnih objekata,od kojih možemo izdvojiti:

1.Izgradnja Stambene zgrade Po+P+3+Pk, P=1960 m2, Fondacija Hemofarm, Vrsac

2.Izgradnja Stambene zgrade Po+P+2+Pk, P=3000 m2, Dolenjska, Beograd, Gitarić D.O.O

3.Izgradnja Ciglane „Gitarić“, Mihajlovac, 13.000 m2, sa pratećim objektima:Upravna zgrada, Trafo stanica, Merno regulaciona stanica za gas, Bazen za atmosfersku vodu, Septička jama, Šahte, Trotoari, Parking, Portirnica, Prijavnica, koloseci

4. Izgradnja Robne kuće i benzinske pumpe „Swissllion“, Vršac

5. .Nadgradnja stambene zgrade P= 600 m2, VI sprat, Smederevo,Stambena zadruga Smederevo

6.Izgradnja zgrade Carine Po+P+1+Pk, Stara Palanka

7.Izgradnja Stambeno poslovne zgrade , Vasić Goran, Leštane

8.Izgradnja Hangara, AD „Ekonomija“, Bela Crkva

9.Izgradnja aneksa stambene zgrade-tržni centar,Beograd,Šamačka,Gitarić DOO

10.Izgradnja stambenog kompleksa, Topalović Rade, Beograd,Ripanjski put

11.Nadgradnja potkrovlja ,Beograd ,Partizanska 21 i 22,investitori
Vukelic Saša i Bukilić Branko

12.Adaptacija dečjeg odeljenja bolnice Vršac,bruto površine 740 m2,investitor
Fondacija Hemofarm,Vršac

13.Adaptacija Doma kulture Pavliš,Fondacija Hemofarm,Vršac

14.Adaptacija Doma kulture Vatin, Fondacija Hemofarm, Vrsac

15.Adaptacija Doma kulture Šušara, Fondacija Hemofarm, Vrsac

16.Adaptacija Doma kulture Malo Središte, Fondacija Hemofarm, Vrsac

17.Adaptacija stambeno-poslovnog objekta Dubrovačka 9,Zemun,Mošić Stevan

18.Adaptacija i dogradnja Porodične kuće Po+P+1+Pk,Jove Ilica 46 Beograd,Zelenović Ilija

19.Izgradnja dečjeg obdaništa u Nikolincima

20.Adaptacija bolnice za plućne bolesti,Bela Crkva

Kao i veliki broj izgrađenih i adaptiranih objekata na teritorijama opština
Beograd,Vršac,Bela Crkva,Pančevo,Smederevo,Požarevac,Bogatić,Petrovac 
na Mlavi itd.