REGULATIVA

Name Date added  
1. Pravilnik o tehnickom pregledu_FINAL.docx
Popular 66.7 KB
22/03/2016 22:31:26
Pravilnik gradilisna tabla.docx
Popular 18.52 KB
22/03/2016 22:30:45
Pravilnik jednostavni objekti.docx
Popular 16.91 KB
22/03/2016 22:30:57
Pravilnik komisija za strucnu kontrolu planskih dokumenata.doc
Popular 98.5 KB
22/03/2016 22:31:44
Pravilnik licence.docx
Popular 63.21 KB
22/03/2016 22:30:38
Pravilnik o izdavanju sertifikata o energetskim svojstvima zgrada.docx
Popular 87.44 KB
22/03/2016 22:31:56
Pravilnik o izgledu, sadrzini i mestu postavljanja gradilisne table.pdf
Popular 87.35 KB
22/03/2016 22:32:16
Pravilnik o klasifikaciji objekata.pdf
Popular 324.02 KB
22/03/2016 22:31:07
Pravilnik o klasifikaciji_0.docx
Popular 57.28 KB
22/03/2016 22:30:47
Pravilnik o legitimaciji i opremi urbanistickog i gradjevinskog inspektora.pdf
Popular 110.63 KB
22/03/2016 22:32:20
Pravilnik o legitimaciji i uslovima za vrsenje inspekcijskog nadzora.docx
Popular 30.09 KB
22/03/2016 22:32:02
Pravilnik o licnoj zastitnoj opremi.pdf
Popular 258.14 KB
22/03/2016 22:31:21
PRAVILNIK O MINIMALNIM GARANTNIM ROKOVIMA ZA POJEDINE VRSTE OBJEKATA ODNOSNO RADOVA.pdf
Popular 73.91 KB
22/03/2016 22:32:27
Pravilnik o nacinu zatvaranja i obelezavanju zatvorenog gradilista.pdf
Popular 134.73 KB
22/03/2016 22:31:53
Pravilnik o nacinu, postupku i sadrzini podataka za uyvrdjivanje i ispunjenosti uslova za izdavanje tehnicke dokumentacije i licence za gradjenje objekata.docx
Popular 45.23 KB
22/03/2016 22:32:42
Pravilnik o objedinjenoj proceduri.doc
Popular 198 KB
22/03/2016 22:31:11
Pravilnik o objektima na koje se ne pimenjuju pojedine odredbe zakona o planiranju i zgradnji.pdf
Popular 92.69 KB
22/03/2016 22:32:33
pravilnik o obliku, sadr ini i na inu vo enja evid.PDV.pdf
Popular 225.25 KB
22/03/2016 22:31:46
Pravilnik o opstim pravilima za parcelaciju, regulaciju i zgradnju.pdf
Popular 193.8 KB
22/03/2016 22:32:08
Pravilnik o postupku donosenja i sadrzini programa uklanjanja objekata.pdf
Popular 120.46 KB
22/03/2016 22:32:07
Pravilnik o postupku sprovodjenja objedinjene procedure (2).pdf
Popular 186.12 KB
22/03/2016 22:31:48
Pravilnik o programu uklanjanja objekata.docx
Popular 21.54 KB
22/03/2016 22:31:28
Pravilnik o sadrzini i nacinu vodjenja knjige inspekcije, gradjevinskog dnevnika i gradjevinske knjige.pdf
Popular 107.2 KB
22/03/2016 22:32:36
Pravilnik o sadrzini i nacinu vodjenja strucnog nadzora.pdf
Popular 90.74 KB
22/03/2016 22:31:41
Pravilnik o sadrzini i nacinu vrsenja tehnickog pregleda objekta, sastavu komisije , sadrzini predloga komisije o uyvrdjivanju podobnosti objekta za upotrebu.pdf
Popular 179.75 KB
22/03/2016 22:32:41
Pravilnik o sadrzini, postupku i nacinu donosenja programa uredjivanaj gradjevinskog zemljista.pdf
Popular 201.93 KB
22/03/2016 22:32:29
PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE.pdf
Popular 91.4 KB
22/03/2016 22:32:22
Pravilnik o standardima za stambene zgrade.doc
Popular 111 KB
22/03/2016 22:31:30
Pravilnik o strucnom nadzoru.docx
Popular 28.03 KB
22/03/2016 22:31:02
pravilnik o tehnickim standardima.docx
Popular 459.8 KB
22/03/2016 22:31:12
Pravilnik opsta parcelacija regulacija.doc
Popular 137 KB
22/03/2016 22:31:22
Pravilnik profesionalna odgovornost.docx
Popular 21.14 KB
22/03/2016 22:31:09
Pravilnik registar inzenjera.doc
Popular 57 KB
22/03/2016 22:30:48
Pravilnik za separat.docx
Popular 16.45 KB
22/03/2016 22:30:41
Pravilnik zatvaranje gradilista.docx
Popular 46.13 KB
22/03/2016 22:31:04
pravilnik_o_strucnom_usavrsavanju.doc
Popular 79.5 KB
22/03/2016 22:30:56
PravilnikIzOblastiGradjevinarstva.doc
Popular 26 KB
22/03/2016 22:30:54
PravilnikOIzmenamaPravilnikaOUslovimaINormativimaZaProjektovanjeStambenihZgradaIStanova.pdf
Popular 362.03 KB
22/03/2016 22:32:13
PravilnikOObjektimaNaKojeSeNePrimenjujuPojedineOdredbeZakonaOPlaniranjuIIzgradnji.pdf
Popular 84.37 KB
22/03/2016 22:31:57
PravilnikOUslovimaOsiguranjaOdProfesionalneOdgovornosti.pdf
Popular 105.44 KB
22/03/2016 22:31:32